Zmniejszenie skali substancji do “nano” pozwala na zmianę ich właściwości chemicznych i fizycznych. Izolator można zmienić w przewodnik prądu, substancję bezbarwną w mieniącą się kolorami a miękką w ultra-twardą. Ponadto przy przejściu do skali “nano” zmieniają się nawet tak podstawowe właściwości jak temperatura topnienia czy reakcje chemiczne w których substancja bierze udział. Dlatego też nanotechnologia pozwala zmienić srebro w efektywny filtr chroniący przed promieniowaniem UV, miękki grafit w nanorurki węglowe podnoszące twardość plastiku a miedź w efektywnego zabójcę bakterii i pleśni.