Aby z sukcesem wdrożyć nanotechnologię należy skupić się na kilku istotnych tematach. Po pierwsze należy zwrócić się do producenta nanoproduktów w celu ustalenia najlepszego dodatku (lub dodatków) które pozwolą na osiągnięcie zakładanego efektu. Często określenie składu i stężenia wymaga przeprowadza dodatkowych badać i wymaga zaangażowania obu stron w proces badawczy. Wymaga również przekazania części wiedzy nt. docelowego produktu dla dostawcy nanotechnologii. Drugim ważnym parametrem jest zadbanie o dokładne, równomierne wysycenie produktu nanododatkiem. Niedokładne wymieszanie lub połączenie surowców z nanododatkiem może skutkować efektem odwrotnym od zamierzonego, na co zawsze zwracamy uwagę podczas pracy z naszymi klientami. Po trzecie, należy zbadać pod kątem pożądanych właściwości gotowy wyrób, a nie surowiec. Często klienci proszą nas o wyniki np. bakteriobójczości srebra, które może radykalnie zmienić się po jego domieszkowaniu np. do farby. Dlatego też badania wykonujemy na gotowym, zmodyfikowanym produkcie.