Nanotechnologia to w ogromnym skrócie zbiór wiedzy i zaawansowanych technik pozwalających na wytwarzanie substancji i struktur w nanoskali. Oznacza to że każdy wytworzony produkt posiada co najmniej jeden wymiar (w uproszczeniu – długość, wysokość lub szerokość) o wartości nieprzekraczającej 100 nm (nanometrów). Jeśli otrzymana struktura posiada trzy wymiary w skali nano, wtedy mamy do czynienia np. z nanocząsferami (np. fuleren). Gdy dwa z nich są w skali nano to produktem jest nanodrut, nanowłókno, nanorurka lub inny, analogiczny wytwór (np. nanorurka węglowa). Gdy jedynie jeden wymiar znajduje się w skali nano, to mamy do czynienia z nanowarstwą (np. płatek grafenu). Dla porównania – wirus grypy posiada rozmiar 80 – 120 nm,  podczas gdy gronkowiec złocisty (bakteria) osiąga do 1000 nm. Jak wyglądają w tym zestawieniu ludzkie komórki? Ich jądra osiągają “zawrotne” 6000 nm, a stanowią tylko składnik większej całości.