Pomimo tego że koszt nanocząsteczek jest stosunkowo drogi (w przeliczeniu na np. kilogram) to finalny koszt ich wdrażania jest atrakcyjny finansowo. Dlaczego? Ponieważ nanocząsteczki wykazują swoje właściwości już w niewielkich stężeniach, które w wielu przypadkach można określić mianem śladowych. Dla przykładu – aby nadać właściwości biostatyczne dla plastiku, wystarczy już 10 ppm nanosrebra na kilogram tworzywa. Co to oznacza? Że w kilogramie plastiku znajduje się 0.01 g nanosrebra co stanowi 0.001% całej masy!