“Firma nanotechnologiczna” to przedsiębiorstwo które w trakcie swojej działalności wykorzystuje osiągnięcia nanotechnologii. Mamy tu na myśli producentów nanozwiązków, firmy dodające nanozwiązki do swoich produktów oraz firmy pośredniczące w obrocie nanozwiązkami. Niestety dość dużą grupę stanowią firmy podszywające się pod nanotechnologię, które stosują hasło “nano” jedynie do celów marketingowych i poza dumnymi hasłami reklamowymi nie oferują nic więcej.