Zasadniczo istnieją dwie metody syntezy nanozwiązków: metoda “top down” polegająca na rozdrabnianiu “wielkoskalowych” substancji np. poprzez mielenie oraz metoda “bottom up” polegająca na łączeniu najmniejszych “cegiełek”, czyli atomów, ze sobą aż do uzyskania pożądanego wymiaru i kształtu cząsteczki. My wykorzystujemy metodę “bottom up” ponieważ daje nam ona lepszą kontrolę nad uzyskiwanym efektem, choć wymaga ona od nas więcej pracy i staranności.