Możemy wyróżnić 3 rodzaje przedsiębiorstw działających z użyciem “nanotechnologii”: producentów nanocząsteczek, firmy które wykorzystują nanocząsteczki i firmy które pośredniczą w obrocie nanocząsteczkami. Zdecydowanie najmniej jest producentów, do których zalicza się ITP-System. Niespotykane właściwości nanocząsteczek sprawiają że pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw które zaufały nanotechnologii i wykorzystują nanocząsteczki w swojej produkcji.

Zarówno w Polsce jak i na Świecie stale rośnie zainteresowanie nanotechnologią, ale brakuje firm posiadających swoją własną wiedzę i technologie pozwalające na wytwarzanie nanozwiązków, dlatego też zachęcamy do współpracy z naszą firmą. Bardzo ciężko jest znaleźć inną, równie doświadczoną firmę która posiada kompetencje do wdrażania nanotechnologii, co napawa nas dumą i  pozwala stale pracować nad rozwojem swojej oferty.

Zwracamy również uwagę nad wieloma przedsiębiorstwami które podszywają się pod nanotechnologię, oferując związki nie mające nic wspólnego z nanotechnologią. Szczególnie wyraźnie widać to z perspektywy rynku nanosrebra, gdzie funkcjonuje wielu sprzedawców tzw. “srebrnej wody”, “nanokoloidów” i innych wytworów nie będących w żaden sposób związanych z nanotechnologią i żerujących na niewiedzy konsumentów.