Nanocząsteczki to wszystkie struktury w skali nano, które posiadają chociaż jeden wymiar w tej skali (nanowarstwy, nanodruty, nanosfery itp.). Nanozwiązki to związki chemiczne w skali nano. Oznacza to że srebro czy miedź w skali nano nie są nanozwiązkami, bo z niczym się nie łączą, natomiast nanotlenek miedzi to nanozwiązek, bo składa się z połączonych atomów miedzi z tlenem. Nanometale to nanocząsteczki czystych metali. Najbezpieczniej używać określenia “nanocząsteczka” np. “nanocząsteczka srebra” czy “nanocząsteczka tlenku cynku” ponieważ obejmuje ono najszerszą grupę substancji. Często pojawiają się przedrostki typu “nanorurka”, “nanosfera”, “nanopiramida” czy inne tego rodzaju i określają one konkretny kształt cząsteczki.