Infekcje wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze towarzyszyły ludzkości od jej zarania. Pomimo technologicznego postępu, walka z nimi nigdy nie należała do łatwych. Pomimo niewielkich rozmiarów, wszystkie wymienione  patogeny posiadają ogromne zdolności adaptacyjne oraz skłonność do spontanicznych zmian (mutacji). Z tego powodu co kilka lat musimy zmagać się z kolejnymi zagrożeniami epidemiologicznymi. Na szczęście istnieją skuteczne metody obrony przed nimi – czystość i higiena.

W walce z patogenami skutecznie wspierają nas również środki dezynfekcyjne. Część z nich pełni rolę środków ochrony bezpośredniej, które można stosować bezpośrednio na skórę i otaczające nas przedmioty. Aby można je było stosować w takim zakresie, muszą spełniać wysublimowane normy bezpieczeństwa wobec  organizmu jak i środowiska.

Wymogi formalne, związane z dopuszczeniem do obrotu produktów biobójczych są rozbudowane, a ich spełnienie wymaga doskonałej wiedzy technicznej i przygotowania merytorycznego. 

Nasz zespół świadczy usługi polegające na opracowywaniu produktów o właściwościach wiruso-, bakterio-, glono- jak i grzybobójczych z wykorzystaniem szerokiej gamy środków biobójczych. Posiadane przez nas portfolio substancji aktywnych pozwala na uzyskanie efektu biobójczego do praktycznie każdego zastosowania. Możemy w elastyczny sposób dostosować formulację do wymagań klienta. 

Ponadto pomagamy naszym klientom uzyskiwać rejestrację produktów biobójczych jak również pośredniczymy w procesie badania produktów. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej, mamy możliwość przeprowadzania testów mikrobiologicznych na wirusach, w tym na koronawirusie BCV (Bovine Coronavirus). Przeprowadzane testy są wykonywane z obowiązującymi normami europejskimi, korespondującymi z wymaganiami stawianymi środkom biobójczym wprowadzanym do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Jako jeden z czołowych producentów nanozwiązków na terenie Unii Europejskiej oferujemy możliwość kombinowania składu produktów biobójczych z nanomateriałami, które pełnią w nich funkcję substancji pomocniczych.

Posiadamy również w sprzedaży gotowe do użycia, preparaty do higienicznej dezynfekcji dłoni jak również pomieszczeń linii SILVERSEPT. 

Posiadamy możliwość tworzenia i rejestrowania produktów biobójczych, odpowiadających przedstawionym w tabeli grupom produktowym:

Nr

Grupa produktowa

Opis

Kategoria 1 - Środki dezynfekujące
Do tej grupy produktowej nie zalicza się produktów czyszczących, które nie mają na celu działania biobójczego, włącznie z płynami i proszkami do prania oraz podobnymi produktami.
Gr. 1Higiena ludzi

Ta grupa składa się z produktów biobójczych stosowanych do celów utrzymania higieny ludzi, stosowanych na skórze lub skórze głowy ludzi lub w kontakcie z taką skórą przede wszystkim w celu dezynfekcji skóry lub skóry głowy.

Gr. 2Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Produkty stosowane do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami. Zakresy zastosowania obejmują między innymi: baseny, akwaria, kąpieliska i innego rodzaju wody; systemy klimatyzacyjne; a także ściany i podłogi w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej.

Produkty stosowane do celów dezynfekcji powietrza, wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, toalet chemicznych, ścieków, odpadów szpitalnych oraz gleby.

Produkty stosowane jako środki glonobójcze w basenach kąpielowych, akwariach i innych wodach lub do konserwacji zaatakowanych materiałów budowlanych.

Produkty przeznaczone do zastosowania w wyrobach włókienniczych, tkaninach, maskach, farbach i innych artykułach lub materiałach do celów wytwarzania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, posiadających właściwości dezynfekcyjne.

Gr. 3Higiena weterynaryjna

Produkty stosowane do celów utrzymania higieny weterynaryjnej, takie jak środki dezynfekcyjne, mydła dezynfekcyjne, produkty do higieny ciała lub paszczy lub produkty przeciwdrobnoustrojowe.

Produkty stosowane do celów dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt.

Gr. 4Dziedzina żywności i pasz

Produkty stosowane do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz (włącznie z wodą pitną) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.

Produkty stosowane do impregnacji materiałów, które mogą mieć kontakt z żywnością.

Gr. 5Woda przeznaczona do spożycia

Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt.

Kategoria 2 - Środki do konserwacji
O ile nie przewidziano inaczej, te grupy produktowe obejmują jedynie produkty zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów i glonów.

Gr. 6Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania

Produkty stosowane do konserwacji produktów wytworzonych, innych niż żywność lub pasze, kosmetyki, produkty lecznicze lub wyroby medyczne, poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi mikroorganizmów, aby zapewnić im trwałość.
Produkty stosowane jako konserwanty w trutkach na gryzonie, owady lub inne na okres ich stosowania lub przechowywania.

Gr. 7Środki do konserwacji błon

Produkty stosowane do konserwacji błon lub powłok, przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi mikroorganizmów lub rozwojowi glonów, stosowane w celu ochrony pierwotnych właściwości powierzchni materiałów lub przedmiotów takich jak farby, tworzywa sztuczne, masy uszczelniające, kleje ścienne, spoiwa, papier i dzieła sztuki.

Gr. 8Środki stosowane do konserwacji drewna

Produkty stosowane do konserwacji drewna pochodzącego z tartaków, również będącego na etapie przetwarzania w tartaku, lub środki stosowane do wyrobów drewnianych mające na celu zwalczanie organizmów, które niszczą lub szpecą drewno, w tym owadów. Produkty te dzieli się na produkty ochronne i produkty lecznicze.

Gr. 9Produkty stosowane do konserwacji włókien, skóry, gumy i materiałów polimerowych

Produkty stosowane do konserwacji materiałów włóknistych lub polimerowych, takich jak skóra, guma, papier lub wyroby włókiennicze, poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów.
Ta grupa produktowa obejmuje produkty biobójcze przeciwdziałające osadzaniu się mikroorganizmów na powierzchni materiałów, a tym samym utrudniające powstawanie zapachów lub zapobiegające mu lub oferujące inne korzyści.

Gr. 10Środki konserwujące do materiałów budowlanych

Produkty stosowane do konserwacji konstrukcji murowanych, materiałów kompozytowych lub materiałów budowlanych innych niż drewno poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów i glonów.

Gr. 11Środki do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych

Produkty stosowane do konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych lub przetwórczych, zwalczające organizmy szkodliwe, takie jak mikroorganizmy, glony i małże.
Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia lub wody w basenach kąpielowych nie są objęte tą grupą.

Gr. 12Slimicydy (produkty zapobiegające powstawaniu śluzu)

Produkty stosowane w celu zapobiegania powstawaniu i zwalczania śluzu na materiałach, sprzęcie i konstrukcjach, wykorzystywane w procesach przemysłowych, np. na drewnie i masie papierniczej lub porowatych warstwach piasku w przemyśle wydobywczym ropy naftowej.

Gr. 13Środki konserwujące do płynów stosowanych przy obróbce lub cięciu

Produkty przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów w płynach stosowanych przy obróbce lub cięciu metali, szkła lub innych materiałów.