Nowe standardy jakości, bezpieczeństwa i komfortu ogrzewania

Technologia która została opracowana w laboratoriach ITP-System pozwoliła połączyć zdolność przewodzenia prądu elektrycznego, charakterystyczne dla części nanomateriałów węglowych wraz z doskonałymi właściwościami mechanicznymi (elastyczność, odporność na uszkodzenia) elastomerów polimerowych. Zastąpiliśmy tradycyjne rozwiązania bazujące na przewodach oporowych  wykorzystując zaawansowany, jednorodny nanokompozyt. Efektem naszych prac są maty i powłoki o funkcjach grzejnych, które wyróżnia równomierny rozkład temperatury na całej, ogrzewanej powierzchni oraz szybki czas reakcji w uzyskaniu oczekiwanej temperatury, a także bezpieczne napięcia zasilania (do 24V dla temperatury 0 – 70˚C).

Zasada działania

Technologia ITP-System wykorzystuje nanomateriały węglowe, które są głęboko modyfikowane w naszych laboratoriach. Uzyskane nanokompozyty cechują się przewodnictwem elektrycznym, połączonym z wysokim oporem wobec przepływającego prądu co w trakcie pracy urządzenia generuje straty energii na drodze cieplnej. Nanomateriały węglowe są również doskonałymi przewodnikami ciepła, dzięki czemu w trakcie pracy urządzenia następuje praktycznie natychmiastowa emisja ciepła do otoczenia. Technologia naszego nanokompozytu pozwala nanosić go na wiele materiałów np.: włókniny, tworzywa sztuczne, stopy metali itp. Przy zastosowaniu różnego rodzaju monomerów oraz wypełniaczy możliwe jest wpływanie na krytyczne cechy nanokompozytu, takie jak  elastyczność, termostabilność, wytrzymałość na zrywanie, reologia masy przed procesem sieciowania, nadawanie własności samogasnących, biobójczych i innych. Precyzyjne sterowanie temperaturą urządzenia umożliwiają proste układy sterowania: regulator napięcia, czujnik temperatury, termostat i programator.

Dzięki niewielkiemu napięciu zasilania możliwe jest stosowanie nanokompozytu z wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz niewielkich akumulatorów.

Zastosowania

Główne obszary zastosowań to: funkcjonalizacja odzieży, budownictwo, środki transportu, medycyna, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, urządzenia dla gospodarstw domowych, rolnictwo oraz produkcja specjalna (militaria, urządzenia badawcze i laboratoryjne, itp.).

Nowe atuty marketingowe

Wprowadzenie technologii grzejnej ITP-System nie wpływa negatywnie na wcześniejsze cechy użytkowe wyrobów. Nadaje im jednak  właściwości grzejne, co otwiera nowe obszary zastosowań. Okres użytkowania wyrobów wyposażonych w funkcjonalne elementy ogrzewania wykonane w technologii ITP-System jest dłuższy niż przy wykorzystaniu  klasycznego ogrzewania za pomocą układów wykorzystujących przewody oporowe. Jest to spowodowane tym, że masa grzejna nie zawiera żadnych obwodów elektrycznych wrażliwych na przepalenie czy przedarcie. Dopóki cała płaszczyzna zachowuje ciągłość, będzie ona funkcjonalna. 

Innowacyjny i wyspecjalizowany produkt o nowych właściwościach pozwala na jego komercjalizację na szerokim polu zastosowań. Niskie napięcia zasilania mat grzejnych pozwalają na ich bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie. Zastosowanie w przedmiotach użytkowych, do których mogą mieć dostęp dzieci, nie stwarza niebezpieczeństwa nawet w przypadku ich zniszczenia lub zalania wodą. 

Zastosowanie mat grzejnych wykonanych w technologii ITP-System pozwala oszczędniej gospodarować energią dzięki równomiernemu rozkładowi temperatury na całej powierzchni grzejnej. Ogranicza to zużycie energii która jest potrzebna na ogrzanie miejsc pomiędzy przewodami oporowymi w konwencjonalnych urządzeniach.

Więcej informacji znajdziecie w naszych prezentacjach i katalogach!