Kolonizacja mikrobiologiczna stanowi problem od zarania ludzkości. Mikroskopijne komórki bakterii czy grzybów wykazują doskonałe zdolności pozwalające im na przetrwanie w praktycznie każdych warunkach. Miejsca do których ciężko dotrzeć, a które stanowią doskonałe warunki rozwoju mikrobów stają się tzw. rezerwuarem mikrobiologicznym. Utrzymuje się tam silna kolonia mikroorganizmów, która permanentnie uwalnia komórki mogąc tym sposobem infekować kolejne siedliska.

Firma ITP-System w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe opracowała szereg innowacyjnych preparatów nadających permanentną ochronę mikrobiologiczną dla praktycznie każdego wyrobu. Preparaty na bazie nanosrebra, nanomiedzi, nanotlenku cynku, nanotlenku tytanu (IV) oraz ich kombinacje pozwalają uzyskiwać produkty  o właściwościach aktywnego zwalczania mikroflory bakteryjnej i grzybiczej w każdych warunkach. Przeprowadzone przez nas badania wykazały praktycznie zerową migrację nanododatków do środowiska, co oznacza że zastosowany dodatek permanentnie pozostaje w produkcie.

Opracowane nanododatki zostały zaprojektowane tak, by nie ingerować w procesy produkcyjne wyrobów (stanowią niewielki udział w masie wyrobu i nie wymagają stosowania specjalnych urządzeń).