Firma ITP-System w trakcie swojej działalności prowadziła liczne badania dążące do uzyskiwania licznych nanozwiązków oraz preparatów bazujących na nanotechnologiach do różnych zastosowań przemysłowych. Niektóre z rozwiązań znajdują się w fazie koncepcyjnej, inne na etapie prac laboratoryjno-badawczych. Stale poszukujemy partnerów biznesowych z różnych gałęzi przemysłu, chcących włączyć się w proces komercjalizacji uzyskanych rozwiązań.

Współpraca z licznymi przedstawicielami zróżnicowanych branż skutkuje stałym poszerzaniem oferty dostępnych produktów i technologii. Jesteśmy również gotowi do podjęcia prac badawczo-rozwojowych związanych z udoskonalaniem istniejących produktów lub opracowaniem nowych rozwiązań w oparciu o osiągnięcia na polu nanotechnologii i inżynierii materiałowej.

Wiele opracowanych przez nas technologii znajduje się w fazie przedwdrożeniowej oraz koncepcyjnej. Stale poszukujemy partnerów z biznesowych w celu podjęcia komercjalizacji tych rozwiązań.

Spośród otrzymanych przez nas nanozwiązków i nanopreparatów możemy wyróżnić:

  • Nanodruty CuO
    Proponowane zastosowanie: Składnik smarów
  • Nanozwiązki żelaza
    Proponowane zastosowanie: Uprawa roślin, hodowle drobnoustrojów
  • Nano ZnO
    Proponowane zastosowanie: Dodatek do kosmetyków i środków weterynaryjnych
  • Modyfikowane wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT)
    Proponowane zastosowanie: Wzmacnianie struktury kompozytów
  • Hydrofobizujące dodatki sypkie do betonu
    Proponowane zastosowanie: Zabezpieczanie stali zbrojeniowej przed korozją
  • Farby termoizolacyjne
    Proponowane zastosowanie: Termoizolacja obiektów i urządzeń
  • Pigmenty termochromiczne
    Proponowane zastosowanie: Produkty z aktywną zmianą barwy w zależności od temperatury
  • Dodatki antyelektrostatyczne
    Proponowane zastosowanie: Nadawanie właściwości antyelektrostatycznych kompozytom i powłokom lakierniczym
  • Farby i dodatki zmieniające barwę wraz ze zmianą temperatury
    Proponowane zastosowanie: Kompozyty i farby specjalnego zastosowania
  • Dodatki obniżające masę wyrobu bez drastycznego pogorszenia właściwości mechanicznych
    Proponowane zastosowanie: Dodatek do wyrobów przemysłowych
  • Dodatki tłumiące pole elektromagnetyczne oraz pochłaniające promieniowanie UV
    Proponowane zastosowanie: Dodatki do lakierów, farb i kompozytów