Firma ITP-System w trakcie swojej działalności prowadziła liczne badania dążące do uzyskiwania licznych nanozwiązków oraz preparatów bazujących na nanotechnologiach do różnych zastosowań przemysłowych. Niektóre z rozwiązań znajdują się w fazie koncepcyjnej, inne na etapie prac laboratoryjno-badawczych. Stale poszukujemy partnerów biznesowych z różnych gałęzi przemysłu, chcących włączyć się w proces komercjalizacji uzyskanych rozwiązań.

Współpraca z licznymi przedstawicielami zróżnicowanych branż skutkuje stałym poszerzaniem oferty dostępnych produktów i technologii. Jesteśmy również gotowi do podjęcia prac badawczo-rozwojowych związanych z udoskonalaniem istniejących produktów lub opracowaniem nowych rozwiązań w oparciu o osiągnięcia na polu nanotechnologii i inżynierii materiałowej.

Wiele opracowanych przez nas technologii znajduje się w fazie przedwdrożeniowej oraz koncepcyjnej. Stale poszukujemy partnerów z biznesowych w celu podjęcia komercjalizacji tych rozwiązań.

Spośród otrzymanych przez nas nanozwiązków i nanopreparatów możemy wyróżnić:

 • Nanodruty CuO
  Proponowane zastosowanie: Składnik smarów
 • Nanozwiązki żelaza
  Proponowane zastosowanie: Uprawa roślin, hodowle drobnoustrojów
 • Nano ZnO
  Proponowane zastosowanie: Dodatek do kosmetyków i środków weterynaryjnych
 • Modyfikowane wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT)
  Proponowane zastosowanie: Wzmacnianie struktury kompozytów
 • Hydrofobizujące dodatki sypkie do betonu
  Proponowane zastosowanie: Zabezpieczanie stali zbrojeniowej przed korozją
 • Farby termoizolacyjne
  Proponowane zastosowanie: Termoizolacja obiektów i urządzeń
 • Pigmenty termochromiczne
  Proponowane zastosowanie: Produkty z aktywną zmianą barwy w zależności od temperatury
 • Dodatki antyelektrostatyczne
  Proponowane zastosowanie: Nadawanie właściwości antyelektrostatycznych kompozytom i powłokom lakierniczym
 • Farby i dodatki zmieniające barwę wraz ze zmianą temperatury
  Proponowane zastosowanie: Kompozyty i farby specjalnego zastosowania
 • Dodatki obniżające masę wyrobu bez drastycznego pogorszenia właściwości mechanicznych
  Proponowane zastosowanie: Dodatek do wyrobów przemysłowych
 • Dodatki tłumiące pole elektromagnetyczne oraz pochłaniające promieniowanie UV
  Proponowane zastosowanie: Dodatki do lakierów, farb i kompozytów