Znaczenie nanotechnologii bierze się stąd, że substancje po rozdrobnieniu do rozmiaru nano, ujawniają niespotykane wcześniej właściwości. Nanocząsteczki są zwykle bardzo aktywne chemicznie. Znacznie przewyższają aktywność swoich analogów w skali makro. Mogą też łatwiej przenikać do wnętrza komórek i tam ingerować w procesy metaboliczne. Liczne badania udowadniają ich dobroczynny wpływ na rozwój roślin (nanosrebro, nanokrzemionka) na każdym etapie rozwoju. Ponadto nanomiedź i nanosrebro wykazują silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwpierwotniakowe. Preparaty na bazie nanocząsteczek wykazują aktywność już przy śladowych ilościach co może stanowić alternatywę dla konwencjonalnych środków ochrony i stymulacji roślin. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom nanotechnologii zaczynamy pisać nowy rozdział w rolnictwie!  

Więcej informacji o zastosowaniu nanotechnologii w rolnictwie znajdziesz w naszym katalogu.