Z przyjemnością pragniemy poinformować, że oferowany przez nas preparat do dezynfekcji SILVERSEPT OXY, bazujący na aktywnym tlenie oraz srebrze, uzyskał rozszerzenie zezwolenia wydanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Na mocy przesłanej przez Urząd decyzji produkt może być stosowany przez profesjonalistów do dezynfekcji powierzchni nie mających kontaktu z żywnością z zastosowaniem zautomatyzowanego urządzenia do zamgławiania (fumigatora).  

Uzyskane rozszerzenie zezwolenia jest odpowiedzią na liczne sugestie płynące ze strony użytkowników profesjonalnych. Zastosowanie zautomatyzowanych systemów zamgławiających pozwala na dokładne wypełnienie pełnej kubatury pomieszczeń czy pojazdów mgłą z zawieszonymi drobinami naszego preparatu. Uzyskana mgła doskonale penetruje zakamarki pomieszczeń i pozwala na uzyskanie doskonałej jakości sanitarnej pomieszeń (efektu bakterio-, grzybo- i wirusobójczego).  Cieszymy się że proces aktualizacji rejestracji przebiegł w sposób szybki, ponieważ umożliwi to na błyskawiczną implementację rozwiązania do codziennych zastosowań.