Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza firma bierze udział w projekcie badawczym dotyczącym opracowania skutecznej metody walki z pandemią COVID-19. Autorem koncepcji projektu oraz jego liderem jest dr Oron Zachar reprezentujący firmę Vytonic Ltd. Dotychczasowe prace dr Zachara wykazały możliwość zastosowania nanosrebra o określonych parametrach fizykochemicznych do małoinwazyjnej metody inaktywacji koronawirusa SARS-CoV-2 na wczesnym etapie infekcji. Z uwagi na fakt, że zaproponowana metoda leczenia wykorzystuje ultradźwiękowe inhalatory, proponowana strategia walki z rozwojem infekcji może być docelowo wdrażana w placówkach zdrowia jak i w warunkach domowych. Co więcej, proponowana strategia może zostać potencjalnie wykorzystana do walki z innymi infekcjami wirusowymi, a nawet bakteryjnymi układu oddechowego. Spośród infekcji bakteryjnych, na dzień dzisiejszy ogromne wyzwanie stanowi odrespiratorowe zapalenie płuc u chorych leczonych w oddziałach intensywnej terapii. Potencjalne możliwości wykorzystania proponowanej przez dr Zachara metody, wyniki wstępnych badań oraz fakt wykorzystania nanosrebra, które od początków naszej firmy stanowi domenę naszej działalności, sprawiło że postanowiliśmy zaangażować się w ten projekt jako dostawca nanomateriałów.

Koloid srebra bezpośrednio po syntezie w laboratorium ITP-System

Zarówno opisane infekcje wirusowe, jak i bakteryjne swój początek biorą w jamie nosowo-gardłowej i/lub drzewach oskrzelowych. Pogorszenie stanu następuje wraz z przemieszczaniem się infekcji wraz ze stanem zapalnym do dolnych dróg oddechowych. Wraz z rozwojem infekcji zaostrza się odpowiedź immunologiczna co może powodować dalsze pogorszenie stanu zainfekowanej osoby. Z tego powodu najbardziej pożądanym okresem zahamowania proliferacji patogenów jest wstępny etap odbywający się w obrębie górnych dróg oddechowych, podczas których większość zdiagnozowanych pacjentów znajduje się w domu z łagodnymi symptomami lub w szpitalach przed koniecznością wspomagania respiratorem.

Podania naukowe oraz próby aplikacyjne dobrze dokumentują właściwości przeciwwirusowe oraz przeciwbakteryjne nanocząsteczek srebra. Obecnie znajdują one zastosowanie medyczne zwłaszcza w opatrunkach. O ile srebro jonowe (tj. roztwory soli srebra) posiadają silniejsze działanie (lecz w krótszym czasie) o tyle właściwości srebra niejonowego, metalicznego są ok. 10-krotnie silniejsze względem wirusów (co ilustrują m.in. testy na wirusie HIV). Ważne jest, że również srebro metaliczne uwalnia z czasem jony do otoczenia. Przypuszczalnie nanocząsteczki srebra inaktywują glikoproteiny znajdujące się na powierzchni wirionów hamując ich wnikanie do komórek. Ponadto, już w zainfekowanych komórkach nanocząsteczki srebra mogą blokować wirusową replikację poprzez interakcję z czynnikami wirusowymi, komórkowymi oraz wirusowym genomem.

Stężenie srebra w tkankach samicy szczura, poddanej ekspozycji na koloid srebra (rozmiar cząsteczek ≈15nm, stężenie 381 µm/m3, czas inhalacji 6h/dzień co daje łącznie dawkę 1,143 µg srebra na dzień) w czasie 90 dni oraz po okresie 4 i 12 tygodni od zakończenia inhalacji. Na podstawie : Fewtrell L. Silver: water disinfection and toxicity. Geneva: Centre for Research into Environment and Health, World Health Organization; 2014 oraz Song KS, Sung JH, Ji JH, Lee JH, Lee JS, Ryu HR, Lee JK, Chung YH, Park HM, Shin BS, Chang HK, Kelman B, Yu IJ (2013), “Recovery from silver-nanoparticle-exposure-induced lung inflammation and lung function changes in Sprague-Dawley rats”. Nanotoxicology 7, 169-189

Liczne dowody naukowe wskazują że parametrem mającym kardynalny wpływ na właściwości przeciwwirusowe jest rozmiar nanocząsteczek srebra. Im mniejszy, tym nanocząsteczki działają efektywniej, co objawia się obniżeniem minimalnego stężenia hamującego nanosrebra (MIC) względem patogenów. Badania poczynione z wykorzystaniem wirusa HIV są szczególnie wartościowe, ponieważ posiada on zbliżony rozmiar do wirusa SARS (HIV – 120 nm, SARS – 100 nm) oraz zbliżoną budowę (oba to wirusy opłaszczone, zawierające spolaryzowane dodatnio cząsteczki RNA, gdzie SARS posiada pojedynczą nić, a HIV podwójną). Jest szczególnie istotne, aby wymiary nanocząsteczek były znacznie mniejsze od rozmiarów wirionów. Z tego powodu nanocząsteczki o wymiarach <15nm są szczególnie aktywne a spośród nich optimum osiągają cząsteczki z zakresu 3-7 nm.

Interacja nanocząsteczek srebra z wirusem HIV (a) oraz wiriony nie poddane działaniu nanocząsteczek srebra (b). Na podstawie: Elechiguerra, J.L., Burt, J.L., Morones, J.R. et al. Interaction of silver nanoparticles with HIV-1. J Nanobiotechnol 3, 6 (2005)

Co ważne, użyte stabilizatory mogą modulować aktywność przeciwwirusową nanocząsteczek srebra. Powszechnie stosowany stabilizator – powidon – może obniżać aktywność wystabilizowanych nim nanocząsteczek. Z uwagi na rozległe doświadczenie naszej firmy oraz opracowane przez nas liczne metody syntez koloidów srebra z wykorzystaniem szerokiej gamy stabilizatorów zaproponowaliśmy do testów klinicznych prowadzonych przez dr Zachara wybór koloidów o najlepiej dopasowanych parametrach. Na szczególną uwagę zasługują koloidy stabilizowane substancjami pochodzenia roślinnego (co wpisuje się w trend tzw. „zielonej chemii”), które poza stabilizowaniem cząsteczek srebra mogą wpływać na ograniczenie reakcji zapalnej w drogach oddechowych.

Poza koloidami srebra wytypowaliśmy do testów opracowane przez nas koloidy na bazie tlenków metali przejściowych, stabilizowane substancjami pochodzenia roślinnego. Przeprowadzone przez nas testy mikrobiologiczne przyniosły zaskakujące efekty, dlatego będziemy starali się oszacować możliwość ich stosowania w terapii COVID-19 zaproponowanej przez dr Zachara.

Mamy nadzieję że zdobyta przez nas wiedza oraz doświadczenie okażą się pomocne w rozwoju tego perspektywicznego projektu. Zachęcamy również do lektury artykułu opracowanego przez dr Orona Zachara:

https://www.researchgate.net/publication/340270205_Formulations_for_COVID-19_Treatment_via_Silver_Nanoparticles_Inhalation_Delivery

https://osf.io/adnyb/