Z przyjemnością pragniemy poinformować, że złożony przez naszą Spółkę projekt pt. “Nanomateriały do wytwarzania powierzchni samoodkażających się, preparatów do dezynfekcji oraz wyrobów sanitarnych” uzyskał akceptację ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i został rekomendowany do udzielenia wsparcia. Całkowita wartość projektu wynosi 1 173 306 PLN. Projekt będzie realizowany w oparciu o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”. 

Dzięki realizacji projektu nasza Spółka pozyska zaawansowany skaningowy mikroskop elektronowy wyposażony w wbudowany rentgenowski spektrometr z dyspersja energii (EDS). Wchodzące w skład zestawu urządzenie do pokrywania próbek warstwą złota i platyny pozwala na osiągnięcie niespotykanej rozdzielczości obrazowania wszelkiego rodzaju próbek w tym próbek biologicznych.

 Ponadto dzięki udzielonemu wsparciu planujemy zakupić zaawansowane urządzenie do analizy nanomateriałów które umożliwia pomiar wielkości cząstek w zakresie 0,3 – 10 000 nm (standardową metodą DLS oraz metodą MADLS – multi-angle dynamic light scattering), pomiar potencjału zeta oraz pomiar stężenia cząstek metodą MADLS. Jest to najbardziej zaawansowane, dostępne na rynku rozwiązanie do analizy koloidów.

Zakupione urządzenia pozwolą na skokowe zwiększenie wolumenu produkcji nanomateriałów wykorzystywanych przy zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. Cieszymy się że nasze starania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa sanitarnego zostały docenione na szczeblu ministerialnym.