Z przyjemnością pragniemy poinformować że oferta produkowanych przez nas środków powiększyła się. Na chwilę obecną dysponujemy zgodami tymczasowymi na 4 środki do dezynfekcji, których skład opiera się o substancje o całkowicie odmiennej metodzie działania. Dzięki temu posiadamy szeroki zakres zastosowania, wliczając w to fumigację.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy w swojej ofercie preparatem na bazie nadtlenku wodoru z nanosrebrem (SILVERSEPT OXY), płynem na bazie alkoholu izopropylowego (SILVERSEPT IPA) wraz z jego wersją w postaci żelu (SILVERSEPT IPA GEL). Nowością jest płyn na bazie czwartorzędowych soli amonowych SILVERSEPT QUAT. 

Obecnie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych proceduje z naszymi 3 kolejnymi wnioskami – 1 na pozwolenie tymczasowe oraz 2 na pozwolenie stałe. 

Mamy nadzieję że w krótkim czasie przedstawimy poszerzoną ofertę na skuteczne środki biobójcze do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.