Z radością pragniemy poinformować o uruchomieniu w przez nasz zespół Laboratorium analiz nanomateriałów oraz mikroukładów. Uruchomienie laboratorium było wynikiem inwestycji własnych, jak również realizacji projektu pt. “Nanomateriały do wytwarzania powierzchni samoodkażających się, preparatów do dezynfekcji oraz wyrobów sanitarnych” realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”.

Nowoczesne zaplecze Laboratorium zapewni możliwość błyskawicznej analizy wytwarzanych przez nas produktów, co pozwoli zapewnić najwyższe standardy jakościowe oferowanych wyrobów. Ponadto, zaawansowane możliwości urządzeń wraz z potencjałem naszego zespołu laboratoryjnego umożliwi dynamiczny rozwój technologii opracowywanych w ITP-System. 

Zespół laboratoryjny posiada do swojej dyspozycji następujące urządzenia:

Skaningowy mikroskop elektronowy JEOL JSM-IT200LA In-Touch-Scope™ wyposażonym w zintegrowany układ rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS) JEOL JED-2300. Jest to konwencjonalny mikroskop z kolumną wyposażoną w działo elektronowe z katodą wolframową, oferujący pełen wachlarz funkcji i bogate możliwości rozbudowy. Posiada szereg rozwiązań umożliwiających pracę z dowolnym rodzajem badanego materiału kompatybilnego z wysoką i niską próżnią. Konstrukcja instrumentu pozwala na jednoczesne obrazowanie oraz analizę składu chemicznego (punktową jak i obszarową) za pomocą zintegrowanego spektrometru EDS. 

Analizastor Zetasizer Ultra RED. Rodzina Zetasizer to grupa urządzeń służących do charakteryzacji takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje. Urządzenia te wykorzystują uznane, szeroko stosowane techniki, takie jak: dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS) i statyczne (SLS) rozpraszanie światła do pełnej analizy układów rozproszonych o wymiarach nanometrycznych. Nasz wersja instrumentu wykorzystuje także technikę MADLS (Wielokątowego rozpraszania światła), umożliwiającą pomiar stężenia próbki.

Park maszynowy Laboratorium uzupełniają konwencjonalne urządzenia, takie jak mikroskop optyczny, spektrofotometry UV-VIS, kamery orbrazowania termowizyjnego oraz mikroluminometr. 

Powstanie Laboratorium analiz nanomateriałów oraz mikroukładów spowodowało również powiększenie naszego zespołu badawczego, który pozyskał specjalistów z dziedziny chemii i analizy instrumentalnej.

Jesteśmy przekonani, że powstanie naszego Laboratorium będzie skutkowało powstaniem nowej gamy zaawansowanych produktów rynkowych.