Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasz zespół opracował metodę wytwarzania tlenku grafenu (GO) oraz zredukowanego tlenku grafenu (RGO). Metoda ta pozwala na wydajną produkcję wymienionych nanomateriałów w ilościach przemysłowych. Opracowana metoda cechuje się ponadto niską szkodliwością dla środowiska naturalnego.

Uzyskane produkty cechują się wysoką jakością oraz doskonałymi właściwościami fizykochemicznymi oraz podatnością na dalsze modyfikacje (np. funkcjonalizację zróżnicowanymi ugrupowaniami chemicznymi). Dzięki temu zakres ich zastosowania jest w praktyce nieograniczony. 

Otrzymane produkty znajdują już zastosowanie przy produkcji hybrydowych powłok ceramiczno-grafenowych do karoserii, nanokompozytów grzejnych, jak również dodatków do funkcjonalizacji tworzyw sztucznych.