W świetlne najnowszych wydarzeń, związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 firma ITP-System włączyła się w globalny program walki z rosnącym zagrożeniem. Nasza firma skoncentrowała się na stworzeniu prostych w masowej produkcji środków do dezynfekcji powierzchni oraz rąk. Z uwagi na rosnący deficyt alkoholi na rynku (zarówno etanolu jak i izopropanolu) postanowiliśmy skoncentrować się na technologiach opartych na innych związkach.

W toku intensywnych badań przeprowadzonych przez technologów naszej Firmy udało nam się stworzyć formulacje środków o silnych właściwościach dezynfekcyjnych, których aktywność polega na chemicznej inaktywacji szerokiego zakresu wirusów, grzybów oraz bakterii. Prowadzone przez nasz zespół badania potwierdziły silne właściwości przeciwwirusowe zastosowanych substancji aktywnych , skierowane przeciw wirusom posiadającym osłonkę białkowo-lipidową (koronawirusy, wirus HIV, Ebola itp.). Ponadto aktywnością preparatów są objęte w szerokim zakresie bakterie (zarówno gram (+) jak i gram (-)) oraz grzyby. Jest to efekt komplementarnego działania zastosowanych substancji. 

Jedna z wiodących substancji aktywnych, zastosowana przez nas w produkcji naszych środków, została kompleksowo przebadana przez zespół Instytutu Wirusologii w Wuhan (Chiny) wobec wirusa SARS-CoV-2, który jest sprawcą obecnie panującej pandemii. Wyniki jasno potwierdzają, że przy stężeniu o połowę mniejszym o tego które my zdecydowaliśmy się stosować w swoich wyrobach, substancja ta eliminuje 99.9999% wirionów wirusa SARS-CoV-2 w czasie mniejszym niż 1 minuta w temperaturze pokojowej.  Te rewolucyjne dane, pochodzące z końca lutego bieżącego roku pozwolą nam aktywnie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie rejestracji naszych wyrobów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a prace nad wprowadzeniem tych środków do obrotu traktowane są priorytetowo. Ponadto w niedalekiej przyszłości planujemy rozpoczęcie procedury rejestracyjnej w Republice Litewskiej. Jesteśmy skoncentrowani na wprowadzeniu do obrotu: żelu do dezynfekcji rąk, płynu do dezynfekcji powierzchni oraz mydła do dezynfekcji rąk.

Będziemy na bieżąco informować o postępach we wdrożeniu opracowanej przez nas technologii. Załączamy również tabelę przedstawiającą wyniki badań przeciwdrobnoustrojowych zastosowanych przez nas biocydów w docelowych stężeniach wobec wybranych drobnoustrojów.