Pragniemy poinformować że nasza Spółka nawiązała współpracę badawczą z Laboratorium Wirusologii przy Zakładzie Immunologii Chorób Zakaźnych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk. W ramach prowadzonej współpracy zostaną przeprowadzone gruntowne badania aktywności przeciwwirusowej jednego z produkowanych przez nas koloidów. Badania będą obejmowały oszacowanie cytotoksyczności drobin srebra względem użytej linii komórkowej, określenie wpływu nanocząsteczek na cykl replikacyjny wirusa (wrażliwość komórek na zakażenie, na adsorpcję i wnikanie wirusów oraz na ich replikację). Do badań zostanie wykorzystany β-koronawirus HCoV-OC43, który należy do tej samej rodziny co wirus 2019-nCoV, czyli sprawcę obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej (COVID-19). 

Mamy nadzieję że współpraca z Instytutem im. Hirszfelda pozwoli nam na pogłębienie wiedzy na temat aktywności biobójczej produkowanych przez nas koloidów, oraz pozwoli na aktywne włączenie się w walkę z panującą pandemią.