Post Tagged with: "nanosrebro"

Najnowszy katalog dotyczący nanomateriałów jest już dostępny

Pragniemy poinformować, że najnowszy katalog poświęcony produkowanym przez nas nanomateriałom jest już dostępny. Przybliża on naszą ofertę i pozwala zidentyfikować potencjalne zastosowania wytwarzanych przez nas surowców.  Niestety żaden katalog nie byłby w stanie oddać pełnego zakresu możliwych do wyprodukowania nanomateriałów. Dlatego też zachęcamy do kontaktu również w przypadku produktów nie […]

Read More

Laboratorium analiz nanomateriałów i mikroukładów już działa!

Z radością pragniemy poinformować o uruchomieniu w przez nasz zespół Laboratorium analiz nanomateriałów oraz mikroukładów. Uruchomienie laboratorium było wynikiem inwestycji własnych, jak również realizacji projektu pt. “Nanomateriały do wytwarzania powierzchni samoodkażających się, preparatów do dezynfekcji oraz wyrobów sanitarnych” realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet […]

Read More

ITP-System nawiązała współpracę z Instytutem PAN im. Hirszfelda w zakresie badań aktywności przeciwwirusowej nanosrebra

Pragniemy poinformować że nasza Spółka nawiązała współpracę badawczą z Laboratorium Wirusologii przy Zakładzie Immunologii Chorób Zakaźnych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk. W ramach prowadzonej współpracy zostaną przeprowadzone gruntowne badania aktywności przeciwwirusowej jednego z produkowanych przez nas koloidów. Badania będą obejmowały oszacowanie cytotoksyczności drobin srebra […]

Read More

Nasza firma uzyskała kolejne pozwolenia na opracowane środki do dezynfekcji

Z przyjemnością pragniemy poinformować że oferta produkowanych przez nas środków powiększyła się. Na chwilę obecną dysponujemy zgodami tymczasowymi na 4 środki do dezynfekcji, których skład opiera się o substancje o całkowicie odmiennej metodzie działania. Dzięki temu posiadamy szeroki zakres zastosowania, wliczając w to fumigację. Na dzień dzisiejszy dysponujemy w swojej […]

Read More

Spółka otrzymała wsparcie dotacyjne na zakup aparatury laboratoryjnej

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że złożony przez naszą Spółkę projekt pt. “Nanomateriały do wytwarzania powierzchni samoodkażających się, preparatów do dezynfekcji oraz wyrobów sanitarnych” uzyskał akceptację ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i został rekomendowany do udzielenia wsparcia. Całkowita wartość projektu wynosi 1 173 306 PLN. Projekt będzie realizowany w […]

Read More

ITP-System partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym terapii COVID-19 z wykorzystaniem nanosrebra

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza firma bierze udział w projekcie badawczym dotyczącym opracowania skutecznej metody walki z pandemią COVID-19. Autorem koncepcji projektu oraz jego liderem jest dr Oron Zachar reprezentujący firmę Vytonic Ltd. Dotychczasowe prace dr Zachara wykazały możliwość zastosowania nanosrebra o określonych parametrach fizykochemicznych do małoinwazyjnej metody inaktywacji […]

Read More

Wybrane produkty do dezynfekcji dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że formalna procedura związana z rejestracją na terenie Polski części z opracowanych przez nas produktów do dezynfekcji została właśnie ukończona. Proponowane przez nas rozwiązania, m.in. wykorzystujące związki na bazie aktywnego tlenu oraz nanosrebra, zostały zaaprobowane przez przedstawicieli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. […]

Read More

Finalny etap rejestracji środków do dezynfekcji na terenie Republiki Litewskiej

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że formalna procedura związana z rejestracją wybranych produktów do dezynfekcji na terenie Litwy znajduje się na końcowym etapie. Nasze technologie spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony litewskiego Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego działającego przy litewskim Ministerstwie Zdrowia (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos). Obecnie […]

Read More
Nanotechnologia w rolnictwie

Rewolucja w rolnictwie dzięki nanotechnologii

Znaczenie nanotechnologii bierze się stąd, że substancje po rozdrobnieniu do rozmiaru nano, ujawniają niespotykane wcześniej właściwości. Nanocząsteczki są zwykle bardzo aktywne chemicznie. Znacznie przewyższają aktywność swoich analogów w skali makro. Mogą też łatwiej przenikać do wnętrza komórek i tam ingerować w procesy metaboliczne. Liczne badania udowadniają ich dobroczynny wpływ na […]

Read More